Projekt „Lektury Pełne Kultury” w ramach zadania publicznego Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Wspieranie Inicjatyw Edukacyjnych w Szkolnym Środowisku Wielokulturowym” w 2021, nr MEiN/2021/DPI/1303