O Fundacji

Pomorska Fundacja Języka Polskiego i Kultury Polskiej Polija stawia sobie za cel promocję języka polskiego i polskiej kultury zarówno w kraju, jak i zagranicą. Pragniemy wspomagać osoby chcące poznać nasz […]

Projekty

Projekt „Lektury Pełne Kultury” w ramach zadania publicznego Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Wspieranie Inicjatyw Edukacyjnych w Szkolnym Środowisku Wielokulturowym” w 2021, nr MEiN/2021/DPI/1303 Charles Dickens, Opowieść wigilijna Aleksander Fredro, Zemsta […]

Statut Fundacji

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Nazwa Fundacji. Fundatorzy Fundacja pod nazwą „Pomorska Fundacja Języka Polskiego i Kultury Polskiej Polija”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy o fundacjach z […]