Pomorska Fundacja Języka Polskiego i Kultury Polskiej Polija stawia sobie za cel promocję języka polskiego i polskiej kultury zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Pragniemy wspomagać osoby chcące poznać nasz kraj i język, umożliwić im równy start w nauce szkolnej, na studia oraz w karierze zawodowej.

Misją Fundacji jest budowanie dialogu międzykulturowego, prowadzenie działań integracyjnych i wspieranie wymiany kulturowej poprzez realizację celów statutowych.

Fundacja realizuje swoją misję, wykorzystując nowoczesne i innowacyjne rozwiązania edukacyjne zarówno dla uczących się języka polskiego, jak i nauczycieli języka polskiego jako obcego i drugiego.