Statut Fundacji

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Nazwa Fundacji. Fundatorzy Fundacja pod nazwą „Pomorska Fundacja Języka Polskiego i Kultury Polskiej Polija”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy o fundacjach z […]